Một số hình ảnh hộp cứng tại TNK

Một số hình ảnh hộp giấy tại TNK

Hộp giấy tại TNK sản xuất